Håndværkergaranti

Odense VVS er medlem af Arbejdsgiverne og derfor omfattet af Håndværkergaranti. Garantien sikrer, at du, hvis du indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

Håndværkergaranti dækker arbejder op til 100.000 kr. inklusive moms og dækker selvom virksomheden, der skulle have udført arbejdet, er ophørt.
Får kunden medhold i sin sag hos Håndværkets Ankenævn, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

Læs mere om din garanti på www.håndværkergaranti.dk