Persondatapolitik

Vi opbevarer kun persondata, som har relation til virksomhedens formål at levere ydelser vedr. VVS-opgaver og rådgivning.

Det er vore kunders og medarbejderes ret at få indsigt, evt. berigtigelse, ret til sletning efter devisen ”retten til at blive glemt”, ret til begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet og ret til indsigelse.
Ligeledes har man ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for virksomheden, medmindre du/I aktivt har givet samtykke til det.

Vi videregiver dog oplysninger til ekstern databehandling. Behandlingen er i overensstemmelse med denne politik og fortrolighed.

Det er vores erklærede mål, at Ingen tab, kundeklager, afvigelser osv. må kunne føres tilbage til en mangel på fortrolighed, utilstrækkelig styring og sikring af informationers tilgængelighed for retmæssige bruger eller datas mangelfulde integritet (fuldstændighed).

Vi bestræber os altid på at slette/anonymisere persondata, når de ikke længere har relevans. Vi er dog nødt til at opbevare nogle oplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

Vi bestræber os på at beskytte data mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.

Følgende organisatoriske og tekniske tiltag er indført: Antivirus på alle IT-systemer, backup af alle IT-systemer, adgangsbegrænsning til personoplysninger, databehandleraftaler med eksterne samarbejdspartnere, vejledning af medarbejdere i korrekt og forsvarlig håndtering af persondata, risikovurdering og dokumentation af systemet til behandling af persondata.

Cookies

Odensevvs.dk anvender kun cookies i relation til Google Analytics og Drupal CMS. 

Indlejret indhold fra andre web-steder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (fx videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis du har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det pågældende websted.